En bønn

Som familie har vi vært mobbet, og det har gjort stor skade. Be om at vi blir helbredet og får venner. Hjelp oss å tilgi de som har utøvet volden mot oss. Be om at samfunnet blir mer klar for å rydde opp i mobbing og voldsutøvelsen fra både det offentlige og private. Be om at alle de som har mistet livet eller sinnet etter overgrep fra andre får rettferdighet. Gud er go ♥