En bønn

Be for en telefon fine gode løsninger, for en eiendom om å gå videre med visdom fra Herren, elles for mine, meg, andre om Guds nåde, helse og velsignelse for helgen og fremover, spesielt for noen familier å finne seg til rette i alle ting