En bønn

Be at Gud kan oppfylle mitt sterke ønske om vennskap med gjensidighet, at Han kan sende gode trofaste venner inn i livet mitt, noen å stå sammen med. Og at Han gjør meg helt frisk! Han vært syk og ensom i mange år. Takk.