En bønn

Be om hjelp mot depresjon, angst og uro. Be at Jesus vil hjelpe meg til håndtering og å ha en distanse til de/det som er triggere til stadig fortvilelse og skuffelser. Bli mer “immun”, og beholde evighetsfokuset og dermed også gleden levende.