En bønn

Kan dere be at nakken blir god? Og at jeg får ha lyse håpefulle tanker?