En bønn

Gud jeg ber, la det lykkes for meg i dag.
Gi mine øyner lys og glede
Du kjenner mine bønner. Gud jeg ber. Amen

Med beste hilsen MKN