En bønn

Be for den jenta som jeg liker så uendelig godt, og som er den som jeg så gjerne ønsker å få en nærmere relasjon til.

Be om at hun må ta i mot den oppmerksomhet jeg gir henne – og at hun må gi en positiv tilbakemelding på denne, og be samtidig om at hennes hjerte snart må åpne seg opp for meg.