En bønn

Be for mann som er psykisk syk at han blir fri og frelst, amen i Jesu navn