En bønn

Be for en psykopat at han slutter å plage familien og om frelse og Guds løsning, amen i Jesu navn