En bønn

Be for meg som strever med mange rotete tanker i hodet, som gjør meg frustrert og tapper meg for energi. Gud vet ha det handler om. Be Gud om hvile, og en befrielse fra slike tanker.