En bønn

Be for en dame at hun klarer å ta vare på sønnen og om tilgivelse og hjelp fra mannen – Herren vet