En bønn

Be for at jeg får en bedre jobb jeg kan trives i og glede meg til å gå til hver dag. Der folk setter pris på meg og på hverandre
Be for god helse