En bønn

Be for min mor som har dårlige nyreverdier.