En bønn

Ønsker forbønn for en hendelse at det skal bli klarhet, i Jesu navn