En bønn

Kjære Gud, takk for alt du har gjort i livene våre og for enda et år fra deg. Du vet og kjenner alle ting.Ingenting er umulig for deg.
Jeg ber for familien, du vet hvilke omstendigheter, la sannheten komme fram i Jesu navn. Hjelp oss og gi oss det som du ser at vi trenger. Hver enkelt især.
Vil be for velsignelse og fred i Jesu navn i 2020 for oss alle og for alle forbedere her! Takk kjære Gud for at vi har fått bønnen.