Antall forbedere

Klikk gjerne på «Jeg har bedt» under hvert av bønneemnene du har bedt for.
(Og også på bekreftelsen som kommer opp.) Da oppdateres tallet på antall forbedere for de enkelte bønneemnene. Bønnen er naturligvis like virksom om man ikke klikker på «Jeg har bedt», men det kan bety mye for den som har lagt ut bønneemnet å vite at noen bryr seg og ber – den tilbakemeldingen gir man ved å klikke på «Jeg har bedt». Da vil man også kunne se hvilke bønneemner som har fått ingen eller få bønner, slik at ingen bønneemner blir glemt. Det gir også en bekreftelse på aktiviteten på bønnesiden, som kan være med på å inspirere andre til å be og andre til å legge ut sine bønneemner.

1 Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, 2 for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. 3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.
Paulus’ første brev til Timoteus 2:1-4

Be for andre